Wat

Kambisa!BeHeard is een interactieve media beweging die probeert om jou gehoord te laten worden. We willen je een plek geven om jezelf te uiten. Een plek om je werk, je gedachten, je grieven, je blijdschap en je overtuigingen te publiceren.

We hebben niet tot doel om één specifieke denkwijze te promoten, maar staan open voor uiteenlopende opvattingen om zo ruimte te laten voor discussie en mensen de mogelijkheid te geven om zelf een mening te vormen.

Dialoog
In Zambia deden we dat vooral door mensen te helpen hun eigen mediaproducties te maken. Mede door die Zambiaanse activiteiten, kregen we informatie die in veel Westerse media nauwelijks aan bod kwam. In Nederland zagen we dat die beperkte weergave van de wereld om ons heen, en de rol die we daarin (vaak onbedoeld) spelen, soms bijdroeg aan wrijving tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Daarom richten we onze activiteiten ook hier op verschillende, verwante doelen:
1. het verspreiden van informatie die in veel ‘massamedia’ niet aan bod komt en het agenderen van onderwerpen die belangrijk zijn voor verschillende ondervertegenwoordigde groepen
2. het samenbrengen en stimuleren van dialoog tussen mensen met verschillende achtergronden en opvattingen

 


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • New sounds, new visions

  Wij leren door te delen. Door onbekenden met elkaar in contact te brengen en hun verhalen onder de aandacht te brengen, hopen we nieuwe visies te inspireren. Samen werken we aan sterke gemeenschappen voor een duurzame wereld, gebaseerd op wederzijds respect.

 • Categorieën

 • Sharing is caring!

 • Promo

  Transit

  Independent Living

 • Soundcloud

   
 • YOUR SUPPORT

  Your support is very welcome, and may be tax-deductable. You can check the '6 ways to support Kambisa' page in the menu or use the PayPal button below.

 • Follow us