Workshops

Kambisa!OnLine

We leren je gebruik te maken van het internet om je te uiten en/of ervaringen te delen met anderen. Uiteraard komen hier verschillende vormen van Social Media uitgebreid aan bod.

Kambisa!OnMind

Media educatie
In deze workshop leren de deelnemers een kritische blik te richten op het grote media-aanbod dat dagelijks op ons afkomt. Wat hebben we gisteren op TV gezien en wat vinden we daarvan? Is het allemaal waar, wat voor keuzes heeft de redactie al voor het publiek gemaakt, en waarom? Wat gebeurt er als je het aanbod van de publieke omroepen, RTL en de Arabische schotelzenders naast elkaar legt? Of als je het vergelijkt met wat je zelf om je heen ziet?

Tijdens de lessen media educatie bekijken we het dagelijkse media aanbod vanuit een kritisch perspectief, en vragen we ons af of er dingen anders moeten, en of dat wel kan? Hoe kiezen redacties, en wat doet het standpunt van de cameraman met het verhaal?

 Redactiespel
Voor grotere groepen gebruiken ontwikkelde Kambisa! een spel waarin iedere deelnemer een rol als adverteerder, redactielid of lezer toebedeeld krijgt.

Rollenspel

Spelenderwijze krijgen deelnemers meer inzicht in de soms harde strijd om geld, tijd en belangen die achter onze dagelijkse media schuilgaat. Dit rollenspel dient als een goede voorbereiding op andere workshops in het kader van Media Educatie.

Kambisa!OnScreen

Films maken
Workshops film maken voor beginners. Na een korte introductie gaan deelnemers zelf aan de slag om hun ideeën vast te leggen. Onderweg leren ze welke keuzes filmmakers moeten maken, en wat voor effecten die kunnen hebben op de beeldvorming rondom henzelf en dat wat ze filmen. Aan het eind van de workshop hebben ze hun eerste film.

Kambisa!OnStage

Kambisa!Onstage is ons muziek- en podiumkunst project,. Waarmee we je helpen om je te laten horen en zien, via muziek, poëzie en andere kunstvormen. We geven wokshops om je te helpen je act te verbeteren, de aandacht van het publiek vast te houden en het beste uit je talent te halen.

Kambisa!ExChange
Met Kambisa!ExChange bevorderen we de uitwisseling van kennis tussen mensen, door studenten en professionals uit Nederland mee te laten draaien in onze projecten in Zambia.

Kambisa!InWords
Hoe begin je een goed verhaal, hoe vertel je het spannend, en waar zit de clou? Tijdens de workshops verhalen vertellen oefenen deelnemers hun verhalen op elkaar. De workshop kan afgestemd worden op specifieke genres als anekdotes, columns of fabels.
Lees meer….

Interviewen
Hoe krijg je iemand zo ver dat je meer te horen krijgt dan het standaardverhaal, hoe stel je een onbeantwoorde vraag zo dat je toch een antwoord krijgt? Tijdens de workshop interviewen leren deelnemers zichzelf te introduceren, hun gespreksdoel te bepalen, en niet alleen goed te luisteren, maar ook goed te kijken.

Logo_Interview_2

De workshop is afgestemd op het schrijven of vertellen van een kort verhaaltje waarin je iets interessants vertelt over je nieuwe gesprekspartner. We oefenen op elkaar en leren zo elkaar beter kennen.

Kambisa!OnTheWall

Muurkrant maken
Deze workshop is bedoeld voor jongeren zonder journalistieke of kunstzinnige achtergrond. Het draait om het vertellen van je eigen verhaal op een creatieve manier. Het resultaat is een unieke muurkrant in de buurt waar de deelnemers wonen.

We geven hen trainingen op het gebied van kranten maken (o.a. media educatie, journalistiek, interviewen, fotografie, schrijven, verhalen vertellen, grafisch ontwerpen) en laten hen hun eigen verhaal vertellen en mensen om hen heen interviewen (bijv. ouderen, buurtbewoners). Met de resultaten maken we een muurkrant die wordt verspreid in het gebied waar de muurkrant is gemaakt en waar de betrokkenen wonen.

Bladen maken
Wie moet jouw blad of website straks gaan lezen, en hoe krijg je dat voor elkaar? Tijdens de workshop ‘Bladen maken’ draaien we in een paar uur onze eigen productie in elkaar. We kiezen verhalen en bepalen hoe we die in beeld gaan brengen, maar we moeten ook denken aan de kosten!

Kambisa!InSight
Hoe zorg je ervoor dat mensen weten wat je doet? Tijdens de PR-workshop leer je of je nu een flyer moet printen, een poster moet maken of een bericht op internet moet plaatsen. Wie wil je bereiken, wat wil je zelf bereiken en hoe krijg je dat voor elkaar? Aan het eind van de workshop hebben we een basisontwerp voor het medium van onze keuze.

Kambisa!Respect
Tijdens R.E.S.P.E.C.T. gaan we uitzoeken wat respect nu eigenlijk voor ons betekent, en waarom het belangrijk is – of niet.

    Logo_onscreen_2    Logo_workshop_Respect

Klik hier om de brochure in Word (docx) formaat te downloaden.


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • New sounds, new visions

  Wij leren door te delen. Door onbekenden met elkaar in contact te brengen en hun verhalen onder de aandacht te brengen, hopen we nieuwe visies te inspireren. Samen werken we aan sterke gemeenschappen voor een duurzame wereld, gebaseerd op wederzijds respect.

 • Categorieën

 • Sharing is caring!

 • Promo

  Transit

  Independent Living

 • Soundcloud

   
 • YOUR SUPPORT

  Your support is very welcome, and may be tax-deductable. You can check the '6 ways to support Kambisa' page in the menu or use the PayPal button below.

 • Follow us